Zemní a výkopové práce - Jíří Zajíc
Autodoprava - Mirek Zajíc

Zemní práce


  • terénní úpravy pozemků zahrad a pokládání kamenů
  • terénní úpravy rovinných i svažitých terénů
  • nakládání a přemisťování zeminy a jiných materiálů
  • čistění vodních toků a obecních vodotečí  
  • rovnání a svahování terénů
  • zahrnovací práce
  • těžba zeminy
  • přípravné práce pro stavby