Zimní údržba


  • odklízení sněhu z parkovacích stání
  • údržba komunikací
  • zprůjezdnění navátých míst